Monipuolisuus on hyvien asiakassuhteiden ohella se asia, millä täällä pärjätään. Toki tuotevalikoimassa näkyvät himo hyvään ruokaan ja omat harrasteet eli mieltymykseni kaikkeen pärisevään. Kauppa on minun juttuni, enhän minä muuta osaa tehdäkään, Kaulamo tarinoi.

Pentti Kaulamo on tehnyt kauppaa lapsesta asti. Pienenä hän työskenteli kolmena kesänä isänsä kioskilla Puurtilassa, ja viimein kymmenvuotissyntymäpäivän koittaessa palkinto oli saavutettu. 3-vaihteinen Union -polkupyörä tuli taloon. Kauppiasperheen lapsena hänen elämänsä pyöri kaupan ympärillä ja Pentti kulki mielellään isänsä Tapio Kaulamon mukana tavaranvienti ja myynti matkoilla. Tulevaisuuden haavekuvat alkoivat hahmottua jo melko varhaisessa elämän vaiheessa.

Pentti on käynyt silloisen kansakoulun (4v) ja keskikoulun (5v), ja keskikoulu aikana Pentille selkeni että seuraava etappi on kauppaopisto, eikä lukio. Kauppaopistossa markkinointi- ja myyntilinja, muut aiheet eivät kiinnostaneet. Koulun loma-ajat Pentti työskenteli isänsä yrityksessä kaikenlaisissa tehtävissä. Varusmiespalveluksesta Pentti kotiutettiin Komentotoimiston tstoaliupseerin tehtävistä, sotilasarvoltaan alikersanttina. Myöhemmin sopivuudeksi tuli komppanian vääpeli ja ylennys kersantiksi, sotilasura loppui selkäsairauksiin ja useaan leikkaukseen.

Varsinaisen työelämän Pentti aloitti isänsä yrityksessä Konnuslahdessa, kunnes v 1994 syksyllä Tapio Kaulamo perusti Varkauden kaupunkiin K-Maatalouskeskuksen, jonka myymälän hoitajana Pentti toimi huhtikuun loppuun v 1979. Vuoden 79 ja 80 vaihteessa Pentin vanhemmat siirtyivät kauppiaiksi Heinäveden K-Halli Kermaan ja avautui kauppiaan paikka Konnuslahden kyläkaupassa, Pentti aloitti vaimonsa kanssa kauppiasuran 15.01.1980, ja yritys on paisunut vuosi vuodelta uusille aloille.

Alkuun myynti rakentui ruokakaupasta jota hoidettiin myymälän lisäksi 2:lla kauppa-autolla, maataloustarvike ja konekaupasta sekä jonkin verran rakennustarvikkeista, mutta tässä vaiheessa jo yritys oli alueen merkittävin moottorikelkkojen myyjä, tosin voluumi oli pieni. Jo tässä vaiheessa kauppias oli innokas opiskelemaan kauppiuuteen liittyviä oppeja, ja v 1984 tuli loppututkinto kyläkauppias valmennuksesta ja sen seurauksena Pentti suoritti v 85/86 diplomikauppias tutkinnon aiheesta kauppa-autotoimintamme uudistaminen, seurauksella että Suomen ensimmäinen ns”Tehoauto” otettiin käyttöön elokuussa 1986. Tämä palveli asiakkaita aina vuoteen 1996 saakka.

Pienkonekaupan murros tapahtui 80/90 luvunvaihteessa. Silloin alueellamme oli kova yhteiskunta rakenteen muutos, maataloustavarakauppa kävi hyvin raskaaksi hoitaa, voimakas lama, joka runteli myös Penttiä, ja väestön kato maaseudulta. Kauppojen erikoistuminen ja isojen yksiköiden rakentaminen teki toiminnan mahdottomaksi perinteisillä keinoilla oli keksittävä muuta. Konnuslahdessa luovuttiin maataloustavara ja -konekaupasta, rakennustarvikekauppaa rajattiin täydennys myyntiin ja keskityttiin vapaa-ajan laitteisiin ja niihin asioihin mitä todella osattiin. Ruokakauppaa alettiin kehittää valikoimien, markkinoinnin ja monipuolisuuden kautta vastaamaan kyläläisten ja mökkiläisten tarpeita. Lisäpalvelut kartoitettiin ja toteutettiin mahdollisuuksien mukaan. Poikkeusluvilla saatiin suomen ensimmäiset sunnuntai aukiolot kaupan piirissä. Kaupankäyntiin tuli uusi meininki.

1996 alkoi valtakunnallinen K-extra ketjun toiminta ja kaupassa tehtiin kaluste uudistus, samoin polttoainejakelun kenttä uudistettiin vastaamaan nykyisiä normeja, pienkoneiden huolto ja varaosatoiminnot uudistettiin. Tämän jälkeen uudistuminen on ollut jatkuvaa ja vuosittaista.

1999 aloitettiin ammattimainen ohjelmapalvelu ja safari toiminta mönkijöillä ja kelkoilla, asiakkaina yksityiset tapahtumat, yritykset ja toiminta vaikeavammaisten kassa.

Kesäkuussa 2006 avattiin täysin uudistettu K-extra Pentti Kaulamo, jonka
seurauksena koko toiminnantaso muuttui täysin, monipalvelukeskuksesta tuli alueen ydin.

Lähes koko kauppiasuransa ajan Pentti on ollut erilaisissa kaupan luotta-mustehtävissä ja on edelleen.

K-extra Pentti Kaulamo työllistää täysiaikaisesti 7 henkilöä, kaikki työsuhteet ovat kokoaikaisia ja kestäneet yleensä hyvin pitkään. Pentti haluaa tarjota myös työnteki-joilleen turvallisen toimeentulon ja hyvän, monipuolisen ja vastuullisen työpaikan.

Pentti Kaulamo
Diplomikauppias
Konnuslahti